Įmonės veiklos pristatymas "Duomenų analizės metodai programų sistemoms" konferencijoje

2015 m. gruodžio 3-5 dienomis Druskininkuose vyko 7-oji Tarptautinė konferencija „Duomenų analizės metodai programų sistemoms”. Kaip teigia organizatoriai, iki šiol programų sistemų inžinerija ir duomenų tyryba vystėsi kaip atskiros informatikos šakos, tačiau pastaruoju metu programų sistemų inžinerijoje vis dažniau kyla uždaviniai, kuriems spręsti reikia taikyti naujus duomenų tyrybos metodus. Duomenų tyryba yra vis dar sparčiai besivystanti informatikos mokslo šaka, leidžianti kurti ir vystyti metodus, skirtus programų sistemų inžinerijoje atsirandantiems specifiniams uždaviniams spręsti. Organizuojama konferencija skatina bendradarbiavimą tarp mokslininkų, tiriančių problemas, kylančias programų sistemų inžinerijoje ir duomenų tyryboje.


Informatikos mokslų centras džiaugiasi parėmęs konferenciją, kurioje įmonės darbuotojų komanda pristatė įmonės veiklą, sukurtas našiųjų skaičiavimų aplinkoje veikiantis duomenų analizės įrankis DAMIS. DAMIS – tai atvira mokslo infrastruktūra, skirta duomenų analizei atlikti įgyvendinta panaudojus programinę įrangą kaip paslaugą (Solution as a Service) modelį. Sprendimas apjungia:
  • Skaičiavimo atlikimą arba kompiuterių klasteryje arba superkompiuteryje.
  • Debesijos resursų panaudojimą duomenims saugoti.
  • Individualų poreikį atitinkantį užduočių sekų sudarymą.
Įrankio paskirtis – sudaryti galimybę našiųjų skaičiavimų aplinkoje atlikti pagrindinius duomenų analizės tyrimus (grupavimą, klasifikavimą ir kt.). Sukurtas įrankis leidžia vizualios analizės priemonėmis tirti daugiamačių duomenų projekcijas į plokštumą, duomenų grupavimąsi, duomenų panašumus, atskirų daugiamačių duomenų požymių įtaką ir tarpusavio priklausomybes.
Tarptautinės konferencijos akimirkos: