DAMIS įrankio pristatymas nacionalinio MIDAS archyvo viešinimo seminaruose

Vilniaus universitetas kartu su partneriu Vilniaus universiteto ligoninės (VUL) Santariškių klinikomis vykdo projektą „Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas (MIDAS)”. Projekto tikslas: sukurti vieningą nacionalinį mokslinių tyrimų duomenų skaitmeninį archyvą, leidžiantį teikti el. paslaugas, kaupti ir saugoti visų mokslinių tyrimų duomenis ir kitą su moksliniais tyrimais susijusią informaciją, sudarant galimybę visiems norintiesiems nemokamai, lengvai ir patogiai, nepažeidžiant autorių ir intelektinės nuosavybės teisių, juos pasiekti internetu.
Planuojama jog šiame archyve bus galima sukaupti iki 3 Pb duomenų. Įgyvendinus projektą, bus sukurtas mokslo duomenų archyvas (MIDAS), skirtas naudotis mokslininkams ir tyrėjams, pedagogams ir dėstytojams, studentams, mokslo ir studijų bei sveikatos priežiūros institucijoms ir kitiems su moksliniais tyrimais susijusiems objektams mokslo, mokymo, švietimo, medicininiais tikslais.


2015 m. balandžio 13 d. Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informatikos centre vyko MIDAS archyvo pristatymo seminaras, kuriame dalyvavo įvairių sričių mokslininkai ir bibliotekininkai. Seminaro metu buvo pristatytos MIDAS galimybės, funkcionalumas ir nauda mokslininkams (pranešėjas MIDAS projekto vadovas prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda). Projekto techninės dalies vadovas Arminas Grigonis pademonstravo MIDAS veikimą, meta duomenų aprašymą ir kitas MIDAS funkcijas. VUL Santariškių klinikų Informatikos ir plėtros centro direktorius Romualdas Kizlaitis pristatė archyvo MIDAS biomedicinos komponentės, skirtos medicininių duomenų saugojimui ir apdorojimui, funkcionalumą. Informatikos mokslų centro, kūrusio didelės apimties daugiamačių duomenų analizės įrankį DAMIS, projektų vadovė doc. dr. Olga Kurasova savo pranešime pristatė DAMIS ir MIDAS įrankio integraciją, pabrėžė įrankio išskirtinumą lyginant su kitomis panašiomis sistemomis, aptarė įrankyje įgyvendintų duomenų analizės metodų naudą įvairiose mokslo srityse bei įrankio plėtros galimybes.


2015 m. balandžio 15 d. analogiškas seminaras vyko Kauno technologijos universiteto „Santakos“ slėnio I salėje. Seminare dalyvauti užsiregistravo per 100 įvairių sričių specialistų, seminaras buvo filmuojamas ir tiesiogiai transliuojamas Youtube svetainėje. Tiesioginę transliaciją žiūrėjo daugiau kaip 60 internautų. Seminaro metu Informatikos mokslų centro darbuotoja dr. Jolita Bernatavičienė išsamiai papasakojo ir pademonstravo centro darbuotojų sėkmingai sukurtą ir į MIDAS duomenų archyvą integruotą didelių apimčių duomenų analizės įrankį DAMIS. Visas seminaro įrašas Youtube.


2015 m. balandžio 16 d. seminaras, kuriame taip pat buvo pristatytas archyvas MIDAS, jo komponentas, skirtas biomedicinai, bei archyve saugomų duomenų analizės įrankis DAMIS, vyko Šiaulių universiteto bibliotekos konferencijų salėje. Seminare dalyvavo daugiau nei 50 įvairių sričių mokslininkai. Įrankio DAMIS funkcionalumą pademonstravo Informatikos mokslų centro projektų vadovė doc. dr. Olga Kurasova. Klausytojai buvo ypač susidomėję lygiagrečiųjų ir paskirstytųjų skaičiavimų resursų panaudojimu sprendžiant įvairius duomenų analizės uždavinius.


2015 m. balandžio 17 d.dar vienas šio ciklo seminaras vyko Klaipėdos universitete. Seminare dalyvavo apie 50 mokslininkų iš Gamtos ir matematikos, Sveikatos mokslų fakultetų bei Jūros mokslų ir technologijų centro, o taip pat atstovai iš mokslo ir meno skyriaus. Seminare buvo aptartas archyvo MIDAS ir įrankio DAMIS galimybės saugoti ir analizuoti didelių apimčių duomenis. Klausytojai buvo ypač susidomėję galimybe DAMIS įrankyje kurti mokslinių užduočių sekas.


Norėdami patekti į DAMIS didelės apimties daugiamačių duomenų analizės įrankio svetainę spauskite čia


Renginių akimirkos: