Laimėtas DAMIS plėtros projektas

2015 metų kovo 12 dieną VšĮ Informatikos mokslų centras kartu su Vilniaus universitetu pasirašė DAMIS plėtros sutartį. Atliekant MIDAS analizės ir projektavimo veiklas, kuriant ir testuojant DAMIS, projektuojant jo integraciją į MIDAS, derinant MIDAS ir DAMIS programinės įrangos paslaugų tiekėjų siūlomus sprendimus, paaiškėjo, kad patogiam ir plačiam DAMIS naudojimui, pilnam pajėgumų ir funkcionalumų užtikrinimui, MIDAS tikslo ir uždavinių pasiekimui, DAMIS turi funkcionuoti kaip atskiras MIDAS komponentas, prieinamas MIDAS naudotojams analizės įrankyje sukurtoms funkcijoms atlikti, bei pasipildyti papildomu funkcionalumu. Be to, DAMIS programinės įrangos sukūrimo paslaugų tiekėjas pasiūlė inovatyvius mokslinių darbų sekomis grįstus duomenų analizės sprendimus, pagal kuriuos MIDAS paslaugų gavėjams bus suteikiama galimybė įvairiais pjūviais atlikti duomenų analizę, pasirinkti įvairių pajėgumų lygiagrečiųjų ir paskirstytųjų skaičiavimų telkinius, saugoti bei valdyti duomenų analizės istoriją, grįžti prie anksčiau pradėtos analizės ir ją tęsti, keičiant duomenų analizės algoritmų parametrus, stebėti gaunamus rezultatus, tokiu būdu gauti kiek galima daugiau žinių apie analizuojamus duomenis.