MIDAS ir DAMIS sistemos pristatymas Vilniaus universiteto Informacinių technologijų taikymo centre

2015 m. vasario 11 d. Vilniaus universiteto Informacinių technologijų taikymo centre vyko Nacionalinio atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvo (MIDAS) pristatymas. MIDAS leis teikti elektronines paslaugas, kaupti ir saugoti įvairių mokslo sričių tyrimų empirinius duomenis ir kitą su mokslo tyrimais susijusią informaciją. Vienas iš MIDAS komponentų yra Informatikos mokslų centro darbuotojų sukurtas saityno paslaugomis grindžiamas duomenų analizės įrankis DAMIS. MIDAS projekto vadovas Prof. Habil. Dr. Gintautas Dzemyda savo kalboje pabrėžė DAMIS įrankio reikalingumą, aptarė jo teikiamą funkcionalumą efektyviai išnaudojantį našiųjų ir paskirstytųjų skaičiavimų resursus. Naudojantis šiuo įrankiu MIDAS naudotojai gali atlikti archyve (ir ne tik) saugomų didelių apimčių duomenų analizę, pasitelkiant Vilniaus universiteto atviros prieigos centro ar Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto turimus galingus skaičiavimų išteklius. Renginyje be Vilniaus universiteto atstovų taip pat dalyvavo atstovai iš tokių įmonių kaip: BAIP, Insoft, IO Porjects, InScience.lt ir kt.


Plačiau apie tai kas yra Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas galima pažiūrėti Youtube.


Renginio akimirkos: