Mokslinėje konferencijoje pristatytas saityno paslaugomis grindžiamas įrankis DAMIS

2014 m. gegužės 5 dieną Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultete vyko VII–oji respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei”, kurios tikslas – skatinti mokslo taikomųjų tyrimų plėtrą aukštosiose mokyklose. Konferencijoje dalyvavo apie 70 dalyvių ir klausytojų iš Mykolo Romerio universiteto, Socialinių mokslų kolegijos, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos ir Vilniaus kolegijos. Konferencijos metu buvo pristatyta daugiau nei 20 pranešimų Edukologijos ir Technologijų sekcijose. Konferenciją organizavo Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultetas.
VšĮ „Informatikos mokslų centro“ sistemų analitikė Loreta Chudzij su bendraautoriais parengė straipsnį ir skaitė pranešimą tema “Saityno paslaugomis grindžiamas daugiamačių duomenų analizės įrankis”. Pristatyme apžvelgtas šiuo metu kuriamas duomenų analizės įrankis, išaiškinti paslauginės architektūros principai. Trumpai pristatyta duomenų tyrybos programinė įranga leidžianti sudaryti užduočių sekas, kurios gali būti vykdomos klasteriuose, superkompiuteryje ar grid tipo skaičiavimo ištekliuose. Straipsnis atspausdintas leidinyje įtrauktame į Index Copernicus duomenų bazę.
Pristatyti rezultatai yra Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiamo projekto Nr. VP2-3.1-IVPK-13-V-01-001 “Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas”, pagal „Informacinė visuomenė visiems“ prioriteto įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-13-V „Mokslo duomenų archyvas“, dalis.
Konferencijos akimirkos: