Sėkmingai baigtas MIDAS projekto etapas

2014 metų spalio 27 dieną baigėsi 20 mėnesių trukęs projekto „Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas (MIDAS)“, projekto Nr. VP2-3.1-IVPK-13-V-01-001 etapas, kurio metu buvo sėkmingai sukurtas saityno paslaugomis grindžiamas duomenų analizės įrankis DAMIS.
DAMIS – tai duomenų analizės įrankis, sudarantis tyrėjams galimybę atlikti duomenų analizės tyrimus (klasifikavimą ir grupavimą) ir vizualios analizės priemonėmis tirti daugiamačių duomenų projekcijas į plokštumą, duomenų tarpusavio panašumus, atskirų daugiamačių duomenų požymių įtaką, tarpusavio priklausomybes, naudojant atviros prieigos lygiagrečiųjų ir paskirstytųjų skaičiavimo išteklius tokius kaip Vilniaus Universiteto Matematikos ir informatikos instituto kompiuterių klasterį bei Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto superkompiuterį. Įrankyje yra įgyvendinti pradinio duomenų apdorojimo ir statistinių charakteristikų apskaičiavimo algoritmai. Tyrėjas, sudarydamas mokslinių tyrimų darbų sekas, gali interaktyviai nurodyti, kokia tvarka bus vykdomi duomenų apdorojimo ir analizės algoritmai. Įrankis užtikrina galimybę sudarytas sekas keisti, išsaugoti, naudoti naujai įkeltų duomenų analizei, sudaro galimybę gautus rezultatus išsaugoti naudotojo kompiuteryje arba MIDAS nacionalinio archyvo saugykloje.
Projekto „Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas (MIDAS)“, projekto Nr. VP2-3.1-IVPK-13-V-01-001, tikslas - sukurti el. paslaugą „Mokslo duomenų paieška, teikimas bei analizė“ (dvipusė sąveika), kuri apims mokslo ir studijų institucijų sukauptų įvairių mokslo sričių tyrimų empirinių duomenų ir kitos su mokslo tyrimais susijusios informacijos teikimą el. būdu. Projektas įgyvendinamas Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, lėšomis.Išbandyti sukurtą įrankį galite paspaudus DAMIS nuorodą .