Apie mus

VšĮ „Informatikos mokslų centras“ - yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

VšĮ „Informatikos mokslų centras“ pagrindinės veiklos sritys ir tikslai yra:

 • Vykdyti mokslinius tyrimus (teorinius, metodologinius, taikomuosius ir kt.) susijusius su informatikos, informatikos inžinerijos mokslų sritimis.
 • Vykdyti mokslo populiarinimo veiklą; skleisti informatikos, informatikos inžinerijos mokslo ir informacinių technologijų taikymo žinias visuomenėje; nagrinėti, apibendrinti, kurti ir diegti inovatyvius mokslo pasiekimus.
 • Leisti mokslinius žurnalus, monografijas ar kitus leidinius.
 • Organizuoti ir viešinti informaciją apie konferencijas, kongresus, simpoziumus, taip pat pagal kompetenciją organizuoti ir kitus informacinius ir mokymo seminarus ar renginius.
 • Pagal kompetenciją administruoti, rengti ir/ar teikti, vertinti projektus, ataskaitas, prognozes. Teikti teisines konsultacijas ir skleisti kitą informaciją apie vykdomas veiklas.
 • Ieškoti ir bendradarbiauti su fondais, organizacijomis, įmonėmis, įstaigomis, atskirais asmenimis Lietuvoje ir visame pasaulyje, galinčiais suteikti materialinę ir kitokią paramą aukščiau paminėtoms veiklų sritims įgyvendinti.
 • Bendradarbiauti su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis, kitais juridiniais bei privačiais asmenimis, teikiant jiems paslaugas.

Įgyvendindama savo tikslus, VšĮ „Informatikos mokslų centras“ gali užsiimti šia veikla:

 • Knygų leidyba.
 • Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba.
 • Kita leidyba.
 • Programinės įrangos leidyba.
 • Kompiuterių programavimo veikla.
 • Kompiuterių konsultacinė veikla.
 • Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla.
 • Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla.
 • Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla.
 • Teisinė veikla.
 • Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla.
 • Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla.
 • Inžinerinė – technologinė veikla.
 • Projektiniai – konstruktoriniai darbai.
 • Biotechnologijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla.
 • Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla.
  • Matematikos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai.
  • Medicinos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai.
  • Technikos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai.
 • Kompiuterių nuoma.
 • Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa.
 • Intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus autorių teisių saugomus objektus, išperkamoji nuoma.
 • Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla.
 • Posėdžių ir verslo renginių organizavimas.
 • Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas.