Pristatyti pirmieji DAMIS sistemos kūrimo rezultatai

2013 gruodžio 5-7 dienomis Druskininkuose vyko V-asis tarptautinis seminaras „Duomenų analizės metodai programų sistemoms“. Seminaro paskirtis – skatinti bendradarbiavimą tarp mokslininkų, tiriančių problemas, kylančias programų sistemų inžinerijoje ir duomenų tyryboje, ir suartinti programų sistemų inžinerijos tyrimus su moderniais duomenų tyrybos metodais, siekiant naujų kokybinių rezultatų, vystant šiuolaikines programų sistemas. Seminare dalyvavo apie 80 dalyvių iš VšĮ „Informatikos mokslų centro“, Kauno universiteto (KU), Kauno technologijos universiteto (KTU), Lietuvos Edukologijos universiteto (LEU), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU), Vytauto Didžiojo universiteto (VDU), Vilniaus universiteto (VU), Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto (VU KHF), Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto (VU MIF), Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto (VU MII), Vilniaus universiteto Onkologijos instituto (VUOI), kviestiniai svečiai iš Estijos, Latvijos, Baltarusijos, Anglijos, Italijos, Slovėnijos. Seminaro metu buvo pristatyta daugiau nei 40 pranešimų įskaitant tiek pranešimus sekcijose, tiek pristatytus parengtuose stenduose. Visi pranešimai buvo susiję su su vykdomais moksliniais tyrimais seminaro tematika. Seminarą organizavo Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas kartu su Lietuvos mokslų akademija ir Lietuvos kompiuterininkų sąjunga.
VšĮ „Informatikos mokslų centras“ kartu su VU MII doktorantais Albertu Gimbutu ir Gražina Gimbutiene skaitė pranešimą „Duomenų analizės infrastruktūra mokslininkams (DAMIS)“, kuriame pristatė duomenų analizės metodų algoritmizavimo ir pilotinio įrankio programinės įrangos kūrimo rezultatus. Pristatyti rezultatai yra Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiamo projekto Nr. VP2-3.1-IVPK-13-V-01-001 “Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas”, pagal „Informacinė visuomenė visiems“ prioriteto įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-13-V „Mokslo duomenų archyvas“, dalis.
Seminaro akimirkos: