Pradedamas vykdyti projektas „Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas (MIDAS)“

Vilniaus universitetas pradėjo įgyvendinti projektą „Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas (MIDAS)“, projekto Nr. VP2-3.1-IVPK-13-V-01-001. Projekto tikslas - sukurti el. paslaugą „Mokslo duomenų paieška, teikimas bei analizė“ (dvipusė sąveika), kuri apims mokslo ir studijų institucijų sukauptų įvairių mokslo sričių tyrimų empirinių duomenų ir kitos su mokslo tyrimais susijusios informacijos teikimą el. būdu. VšĮ „Informatikos mokslų centras” įgyvendins duomenų analizės metodų algoritmus ir kurs duomenų analizės įrankio prototipą, kuris įgyvendins moksliniais tyrimais pagrįstus daugiamačių duomenų vizualizavimo, grupavimo, klasifikavimo metodus ir suteiks galimybę naudotis lygiagrečiųjų ir paskirstytųjų skaičiavimų ištekliais atliekant didelių skaičiavimų resursų reikalaujančią duomenų analizę.
Projektas „Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas (MIDAS)“ įgyvendinamas Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, lėšomis.