Naujienos

DAMIS sistemos pristatymas 6-ojoje tarptautinėje konferencijoje „Duomenų analizės metodai programų sistemoms“

2014 m. gruodžio 4-6 dienomis Druskininkuose vyko 6-oji Tarptautinė konferencija „Duomenų analizės metodai programų sistemoms”. Konferencijoje dalyvavo ir VŠĮ „Informatikos mokslų centras“ darbuotojų komanda. Konferencijoje buvo pristatytas sukurtas našiųjų skaičiavimų aplinkoje veikiantis duomenų analizės įrankis DAMIS.

Mokslinėje konferencijoje pristatytas saityno paslaugomis grindžiamas įrankis DAMIS

2014 m. gegužės 5 dieną Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultete vyko VII–oji respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei”, kurios tikslas – skatinti mokslo taikomųjų tyrimų plėtrą aukštosiose mokyklose. Konferencijoje dalyvavo apie 70 dalyvių ir klausytojų iš Mykolo Romerio universiteto, Socialinių mokslų kolegijos, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos ir Vilniaus kolegijos. Konferencijos metu buvo pristatyta daugiau nei 20 pranešimų Edukologijos ir Technologijų sekcijose.

Pristatyti pirmieji DAMIS sistemos kūrimo rezultatai

2013 gruodžio 5-7 dienomis Druskininkuose vyko V-asis tarptautinis seminaras „Duomenų analizės metodai programų sistemoms“. Seminaro paskirtis – skatinti bendradarbiavimą tarp mokslininkų, tiriančių problemas, kylančias programų sistemų inžinerijoje ir duomenų tyryboje, ir suartinti programų sistemų inžinerijos tyrimus su moderniais duomenų tyrybos metodais, siekiant naujų kokybinių rezultatų, vystant šiuolaikines programų sistemas.

Pradedamas vykdyti projektas „Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas (MIDAS)“

Vilniaus universitetas pradėjo įgyvendinti projektą „Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas (MIDAS)“, projekto Nr. VP2-3.1-IVPK-13-V-01-001. Projekto tikslas - sukurti el. paslaugą „Mokslo duomenų paieška, teikimas bei analizė“ (dvipusė sąveika), kuri apims mokslo ir studijų institucijų sukauptų įvairių mokslo sričių tyrimų empirinių duomenų ir kitos su mokslo tyrimais susijusios informacijos teikimą el. būdu.