Pranešimas apie VšĮ "Informatikos mokslų centras" likvidavimą

2019 m. sausio 3 d. įvykusiame VšĮ "Informatikos mokslų centras" dalininkų susirinkime buvo nuspręsti baigti įmonės veiklą ir įmonę likviduoti.
Įmonės likvidatoriumi paskirtas Virginijus Marcinkevičius. Likvidavimo procedūras tikimasi užbaigti ne vėliau kaip per du mėnesius.

Visais su likvidavimu susijusiais klausimais prašome kreiptis tel +370 678 18851.