Projektai

Sėkmingai baigtas DAMIS plėtros projektas

Įgyvendinus 2015 m. kovo 12 d. Pilotinio duomenų analizės įrankio programinės įrangos atnaujinimo (plėtros) paslaugos sutartį tarp VšĮ „Informatikos mokslų centras“ ir Vilniaus universiteto. Paslauga vykdoma Vilniaus universitetui įgyvendinant Europos regioninės plėtros fondo remiamą projektą „Nacionalinės atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvo“ pagal „Informacinė visuomenė visiems“ prioriteto įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-13-V „Mokslo duomenų archyvas“.

DAMIS plėtros projektas

Elektroninės paslaugos, kurios bus teikiamos įgyvendinus „Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas (MIDAS)“, projekto Nr. Nr. VP2-3.1-IVPK-13-V-01-001 tikslą, apima ne tik mokslinių duomenų kaupimą, saugojimą bei lengvą, patogią ir nemokamą prieigą prie šių duomenų, bet ir MIDAS saugomų duomenų analizę.

Vykdomas „Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas (MIDAS)“ projektas

Vilniaus universitetas įgyvendina projektą „Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas (MIDAS)“, projekto Nr. Nr. VP2-3.1-IVPK-13-V-01-001. Projekto vykdymo metu numatoma sukurti el. paslaugą „Mokslo duomenų paieška, teikimas bei analizė“ (dvipusė sąveika), kuri apims mokslo ir studijų institucijų sukauptų įvairių mokslo sričių tyrimų empirinių duomenų ir kitos su mokslo tyrimais susijusios informacijos teikimą el. būdu.